Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuklarda ortaya çıkabilecek duygusal, davranışsal ve gelişimsel sorunların fark edilmesi ve çözülebilmesi için psikolojik destek almak çocukların gelişiminin sağlıklı olması açısından önem taşımaktadır. Danışmanlık ve terapi sürecinde; çocuğun duygularını ve düşüncelerini fark etmesi ve ifade etmesi üzerine çalışılır. Yaşadığı soruna sebep olan faktörler belirlenerek, problemle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

Ergenlik dönemindeki değişimler, başta ebeveynler olmak üzere diğer aile üyelerini ve sosyal çevreyi de etkileyebilmektedir. Çocuk ve ergen danışmanlığında ‘aile’ sürecin vazgeçilmez bir parçasıdır ve seanslar ailelerin de katılımını içerecek şekilde düzenlenir.