‘‘Kuşlar uçar,balıklar yüzer,çocuklar oyun oynar.’’

                                                                                Garry Landreth

Oyun çocukların kendilerini ifade etme biçimidir. Çocuklar yaşadıkları sosyal, fiziksel, duygusal zorlanmalara yetişkinler gibi tepki veremezler. Duygularını ifade etmek ,bu problemlerle başa çıkmak konusunda zorlanırlar. Dolayısıyla çocukları anlamak, yaşadıkları problemlere müdahale etmek için yetişkinlere uygulanandan farklı bir yol kullanmak gerekir.Oyun terapisi ; çocukların yaşadığı duygusal,davranışsal problemlerin oyun yolu ile iyileştirilmesidir.Oyun terapisinde ilk hedef çocukla güven ilişkisinin kurulmasıdır.Terapist çocukla güvene dayalı bir ilişki kurduktan sonra ,çocuk yaşadığı problemleri oyuna taşır.Böylece terapist çocuğun duygularına oyun ve oyuncaklar yardımıyla ulaşır,duygularını kabul eder ve çocuğun problemlerini  ifade etmesine yardım eder. Sonrasında terapist, çocuğun bu problemlerle baş edebilmesi için ona yine oyun yoluyla yardımcı olur.

Oyun Terapisinin Normal Oyundan Farkı Nedir?

Her ikisinde de çocukla ilişki kurmak esastır. Ancak oyun terapisi tekniği evde anne babayla ya da okulda öğretmenle oynanan oyundan farklıdır. Oyun terapisinin çocuk için özel hazırlanmış bir odada, çocuğun oyununun ve seçtiği oyuncakların sembolik anlamını bilen ,çocuğu koşulsuz kabul edip,onu destekleyen,gözlemleyen  bir uzman tarafından  gerçekleşmesi oyun terapisini  normal oyundan farklı kılmaktadır.

Oyun Terapisinden Hangi Çocuklar Fayda Sağlar?

Oyun terapisi 2.5 yaşından 13 yaşına kadar her alanda problem yaşayan çocuğa terapistin uygun teknikleri belirlemesiyle uygulanabilir. Oyun terapisinden faydalanamayacak bir çocuk ve problem çeşidi henüz araştırmalarca bilinmemesine rağmen ruh sağlığı çalışanları bu konuda işbirliği içinde olmalıdır. Oyun terapisinin yardımcı olacağı psikolojik problemlerden bazıları şunlardır:

 • Kayıp ve yas sürecindeki çocuklar
 • Öfke Kontrolü
 • Anne –baba ayrılığı ya da aile için ilişkilerin bozulması
 • Travmatik yaşam olayları
 • Davranış Bozuklukları (Hırçınlık, saldırganlık, yalan söyleme, çalma, küfür etme)
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Anksiyete
 • Depresyon
 • Otizm
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Akademik, sosyal, fiziksel gelişim sorunları
 • Kronik sağlık problemleri yaşayan çocuklar

 

Oyun Terapisi Çocuğa Nasıl Yardım Eder?

Duygularını ifade etmeyi, duygularını deneyimlemeyi öğrenir.

Kendisine ve başkalarına karşı kabullenme duygusunu geliştirir.

Yaşadıkları duygusal, davranışsal zorluklarla baş edebilmeyi öğrenirler. Problem çözme becerileri kazanırlar.

Seçim şansı yakalarlar ve sorumluluk duygusu geliştirirler.

Çocukların kendilerine olan saygı ve güveni artar. Kendi yeteneklerini fark edebilirler.

Çocukların aile ve arkadaşlarıyla ilişkileri daha sağlıklı bir hal alır.

 

Oyun Terapisi Ne Kadar Sürer?

Terapi süreci her çocuk için farklı işler. Çocuğun durumuna göre değişen zamanlarda uygulansa da genel olarak 30-50 dk. arası sürmektedir. Çocuğun haftada bir ya da iki kez terapiye gelmesi tercih edilir. Oyun terapisinin toplam süresi ise çocuğun sorununa ,çocuğun terapiye uyumuna ya da direncine,ailenin işbirliğine göre değişmektedir.

                                                                                                                                        Ebru Özyılmaz

                                                        Psikolog